Ga naar hoofdinhoud

De positieve gezondheidspoli in DermaHaven is een uniek concept in de regio: we stemmen de zorg af op de behoeftes van de patiënt.

In de zorg ligt de focus doorgaans op de concrete fysieke klachten en gezondheidsproblemen waar de patiënt zich mee presenteert en hoe wij die als zorgverleners kunnen oplossen. Tegelijkertijd speelt er vaak veel meer dan alleen het huidprobleem waar patiënten zich mee presenteren. Dat wat er speelt heeft vaak invloed op de concreet fysieke klachten van de patiënt. De huidige situatie is gericht op het niveau van symptoombestrijding en met de bestaande therapieën is het niet altijd mogelijk om de patiënt naar tevredenheid te kunnen helpen.

Positieve gezondheid is een gedachtegoed van Machteld Huber, arts en wetenschapper, die een nieuwe dynamische opvatting geeft aan het begrip gezondheid. Hierin staan functioneren, veerkracht en zelfregie centraal. Het concept is uitgewerkt tot 6 hoofddimensies:

 • Lichaamsfuncties
 • Mentaal welbevinden
 • Zingeving
 • Kwaliteit van leven
 • Maatschappelijke participatie/meedoen
 • Dagelijks functioneren

(Huber M. Towards a ‘patient-centred’ operationalisation of the new dynamic concept of health: a mixed methods study. BMJ Open 2016.)

Werkwijze

Aan de hand van het spinnenweb (het model van positieve gezondheid) wordt er met de patiënt gekeken naar wat of wie de situatie kan verbeteren en geeft dit de patiënt meer de regie en autonomie over het probleem.

Er is een verwijsnetwerk met uiteenlopende professionals die we kunnen aandragen, als dit past bij de wens van de patiënt.

Wij doen een eenmalig consult van 1 uur en erna volgen zo nodig weer normale reguliere consulten bij de eigen dermatoloog

Voorbeeld Spinnenweb

Verwijsnetwerk

Ons verwijsnetwerk voldoet aan de zorgvuldigheidseisen opgesteld door het consortium voor integrale zorg en gezondheid, zie: https://www.cizg.nl/betrouwbare-informatie/  onder het kopje zorgvuldigheidseisen

Enkele voorbeelden van het verwijsnetwerk:

 • Leefstijl:
  • Leefstijlarts (Marleen Langstraat)
 • Mindfulness:
  • Compassion in business (Sietske de Haan)
  • VMBN (algemene website met erkende mindfulness trainers)
 • Coaches:
  • Rianne Peters
 • Centra met psychologen
  • Lubec
  • EMC: psycho-derma su
  • De Viersprong (gespecialiseerd in persoonlijkheidsproblematiek)
  • PsyQ
  • ipractice.nl
 • Kwaliteit van leven/zingeving
  • Welzijn op recept (via huisarts)

 

Voor wie is het?

Elke volwassen patiënt met een dermatologische aandoening die vastloopt in het reguliere circuit en die de wens heeft aan een bredere kijk op zijn of haar aandoening.

Voor wie is het niet?

 • Patiënten met een actieve psychiatrische diagnose (bv parasieten waan, autisme, schizofrenie etc.)
 • Kinderen
 • Patiënten waarbij er een taalbarrière is

Voor verwijzers

Wilt u een patiënt verwijzen voor de positieve gezondheidspoli, dan kunt u de patiënt met een verwijsbrief insturen en expliciet de positieve gezondheidspoli benoemen.

Patiënten uit de regio zullen eerst een regulier consult krijgen. Aansluitend plannen we dan op een ander moment het positieve gezondheidsgesprek wat 1 uur zal duren.

Patiënten buiten de regio kunnen meteen een positief gezondheidsgesprek krijgen (van 1 uur), graag dit dan expliciet in de verwijzing benoemen.

Voor vragen en informatie: info@dermahaven.nl

Back To Top